Założycielem i głównym udziałowcem spółki Robinzone sp. z o.o. jest Jarosław Karasiński posiadający bogate doświadczenie w doradztwie finansowym.

GŁÓWNE SFERY DZIAŁANIA:

STRATEGIE I WYCENY

 • Wyceny firm metodami dochodowymi (DCF)
 • Strategie rozwoju i działania
 • Doradztwo transakcyjne

BADANIE STANU FINANSOWEGO

 • Due Diligence na potrzeby przejęć, fuzji i restrukturyzacji
 • Ocena kondycji finansowej firm i oceny perspektyw rozwoju
 • Restrukturyzacje firm 

BIZNES PLANY

 • Biznes plany dla nowych przedsięwzięć i na potrzeby pozyskania finansowania
 • Biznes plany i doradztwo przy restrukturyzacji finansowej

MAJOR SERVICE PRACTICES:

VALUATION AND STRATEGY

 • DCF valuation modelling
 • Development strategy
 • Transaction advisory services

DUE DILIGENCE

 • Due Diligence for mergers acquisition and restructuring purposes
 • Assessing company financial standing and its perspectives
 • Restructuring companies 

BUSINESS PLANS

 • Business plans for newco and for project financing purposes
 • Business plans and implementation of financial restructuring