Strategia i wyceny

Bardzo bogate doświadczenie w szacowaniu wartości na podstawie WYCEN metodami DCF dla firm w rożnych branżach gospodarki. 

Przykładowe projekty:

  • DCF jednego z największych producentów farmaceutyków w Polsce na potrzeby sporządzenia strategii działania dla udziałowców oraz planu rozwoju 
  • Wycena DCF wiodącego producenta i dystrybutora odzieży reklamowej i gadżetów na potrzeby transakcji prywatnej 
  • Wycena drukarni na potrzeby przejęcia i inwestycji w nowy zakład oraz zagospodarowania aktywów
  • Przegląd finansowy i wycena spółek wydawniczych na potrzeby przejęcia tytułów wydawniczych 
  • Opracowanie modelu finansowego jednego z wiodących producentów suplementów diety na potrzeby transakcji sprzedaży aktywów
  • Wycena znaków towarowych na potrzeby zawiązania nowego przedsięwzięcia