Doświadczenie

Projekty doradcze są wykonywane osobiście przez doświadczonego doradcę Jarosława Karasińskiego,  z ponad
25-letnim doświadczeniem w doradztwie finansowym.

Główne sfery działania Robinzone to:

  1. Przeglądy stanu finansowego (due diligence), głównie na potrzeby przejęć
  2. Wyceny biznesów metodami dochodowymi (DCF)
  3. Opracowywanie strategii i biznes planów
  4. Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania
  5. Doradztwo transakcyjne
  6. Restrukturyzacje firm

Firma Robinzone sp. z o.o. prowadzi samodzielnie projekty doradztwa finansowego od 2005 roku.
Od roku 1992 do 2005 Jarosław Karasiński pracował w firmach, w których brał udział przy opracowywaniu wycen, doradztwie transakcyjnym, kontrolingu finansowym. Między innymi pracował dla Grupy Maersk, Giełdy Papierów Wartościowych, banku inwestycyjnego Rothschild, Wirtualnej Polski, Grupy Bartimpex. Od roku 2010 jest niezależnym członkiem Rad Nadzorczych i Komitetów Audytów spółek notowanych na GPW. Szczegółowy życiorys można znaleźć w serwisie LinkedIn.